Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

onsdag 20 juni 2018


Hej!


Snart är det dags för ditt barn att börja i årskurs 1 och här kommer lite information.

Med hjälp av den statliga lågstadielärarsatsningen så har jag lyckats göra tre väldigt små klasser i åk 1. Satsningen är ettårig vilket innebär att jag inför åk 2 får se om vi kan fortsätta med så små grupper. Jag kan ändå se en stor vinst att eleverna får gå i en liten klass i åk 1
det kan ju även bli viss inflyttning under läsåret.
Dessa klasser är som ni säkert förstår gjorda med stor omtanke och utvärdering av grupperna kommer att ske fortlöpande under hösten, vilket kan innebära att det sker förändringar.
 
Arbetslaget i åk 1 kommer att bestå av:
Tobias Olsson (lärare) för 1A på mellanplan, Susanne Gårdman (nyrekryterad lärare) i 1B på mellanplan samt Ulrika Strand (nyrekryterad lärare) i 1C högst upp.
Till arbetslaget hör även tre fritidspedagoger: Petra Hägerstrand, Björn Klevesand samt Jonathan Nilsson (nyrekryterad).
Det kommer även att finnas en resurs i arbetslaget och det är Maud Gustavsson (förskollärare)  samt speciallärarstöd av en speciallärare.

OBS: Tisdag den 14 augusti har vi studiedag och då är fritids stängt. Ett brev om nästa läsårs alla 4 stängningsdagar har gått ut på bloggen.
Skolstart är måndag den 20 augusti, den dagen går alla elever 8.15-13.30

Med vänlig hälsning
Ewa Lundh-Kojola Rektor
eva.lundhkojola@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar