Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

måndag 21 maj 2018

Vecka 20 i 1C


Hej!

Bättre sent än aldrig… Här kommer en liten sammanfattning av det vi gjorde i skolan förra veckan.

I svenskan jobbade vi med bokstaven Cc och lärde oss att den kan låta på två sätt i ord. Vi tränade också på att skriva berättelser med hjälp av berättarkort. Dessa hjälpte oss med karaktär, miljö och handling i berättelsen. Detta kommer vi fortsätta med även den här veckan.

I matten fortsatte vi med klockan och halvtimmar. Eleverna fick bland annat göra egna klockor och träna på detta. Vi jobbade också vidare med jämna och udda tal .

På musiklektionen tränade vi tillsammans alla 1:or i Samlingssalen på de sånger vi ska sjunga på skolavslutningen.

Vi började med ett nytt tema i No:n – Året runt i naturen. Vi pratade vi om hur ett år ser ut med årstider och månader och vad som händer i naturen under varje årstid.

Veckan avslutades med fadderlekar ute tillsammans med våra fadderbarn i förskoleklass, något som var riktigt uppskattat hos barnen!

/Johanna och Arthur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar