Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

torsdag 24 maj 2018

Fotografering och bondgården

Hej!

På tisdag den 29 maj är det dags för alla elever i åk 2 att fotograferas. Till dess måste blanketten om samtycke för publicering av bilder var inne. I annat fall får vi inte fotografera barnen.

Denna vecka skickar vi hem en faktatext om bondgården som läsläxa. Det är två sidor text med ett tillhörande frågepapper. Texten ska läsas flera gånger, inte bara en. Vi har påbörjat terminens sista arbetsområde i NO, och det handlar just om bondgården. Vi har bokat in ett bondgårdsbesök den 11 juni, vilket kommer bli en trevlig avslutning av läsåret, tror vi!
Målen för arbetsområde bondgården är:


  • Kunna minst två djurfamiljer på bondgården.
  • Kunna redogöra för vad vi har för nytta av våra bondgårdsdjur, berätta om minst tre varor vi får från bondgårdsdjuren.
  • Kunna ge exempel på tre olika yrken som är kopplade till bondgården.
  • Kunna ge minst ett exempel på hur dina olika handlingar kan påverka miljön.
  • Kunna söka information och skriva egen faktatext.

//Sandra, Sandra & Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar