Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

onsdag 4 april 2018

Rektors brev - april


Hej barn och vårdnadshavare på Åbymoskolan!

Nu är vi i full gång med påsklov och vi hoppas alla barn har det bra, både hemma och/eller på fritidshemmet.

·         Först något tråkigt… Under påsklovet drabbades både Åbymoskolan och Sandtorpsskolan, samt ett antal andra byggnader och busskurer i Åby av sönderslagna fönster. En mycket stor skadegörelse som kommer kosta kommunen massor med pengar och som påverkar många människor. Jättetråkigt!

Vad vi vet är följande:
  ü  Det hände på eftermiddagen under långfredagen
  ü  På Sandtorpet är det 15 fönster sönderslagna, varav 5 med genomslag. De sönderslagna fönstren tejpades under påskhelgen och på tisdagen den 3 april
  ü  På Åbymo hade vi ett antal fönster sönderslagna
  ü  Vi har fått fint stöd av kommunen, polisen och Norrevo
  ü  Alla fritidsbarn och personal från Sandtorpsskolan fick vara på Åbymoskolan under tisdagen pga. sanering men är idag onsdag tillbaka på Sandtorpet

Tack till alla som hjälpt till kring allt detta!   

Och sedan lite annan information från oss rektorer…

·         Regeringen har beslutat om en ny ramtimplan för grundskolan och en ny stadieindelning. Man kommer nu återigen arbeta utifrån låg- mellan- och högstadium. Nytt blir att hemkunskapen i årskurs 6 kommer ligga i årskurs 5. För vår nuvarande årskurs 5, så kommer hemundervisningen ligga i årskurs 6 pga. att man inte haft det ännu. Nytt för nästa läsår är också att man börjar med moderna språk i årskurs 6 i stället för i årskurs 7. Hultdalsskolan kommer som vanligt erbjuda eleverna en språkdag för att testa vilket språk som man sedan ska läsa fram till man slutar åk 9. Mer information om språkdagen och valet kommer skickas ut av respektive mentorer. Undervisningen av moderna språk och hemkunskapen kommer att hållas på Hultdalsskolan.

·         Inför läsåret 2018/2019 har vi gått ut med en annons om en behörig träslöjdslärare och en behörig musiklärare. Vi håller tummarna att vi lyckas med vår rekrytering.  

·         Vi har fått tips om ett läger som kommer gå av stapeln i Linköping i sommar och som är gratis. Lägret ingår i Läslovsprojektet som drivs av Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland. Lägret riktar sig mot årskurs 3-6, beroende på vilken av de två inriktningarna man väljer. Läs- och skrivläget, 18-20/6 samt Rid- och tecknarläger, 30/7-1/8. För mer information gå in på hemsidan: www.gotabiblioteken.se och information om lägret kommer upp i flödet på första sidan.

·         Vi har nu fått information ifrån utbildningskontoret att ingen förändring kommer att ske på Sandtorpet under 2018. Utbildningskontoret lyfter frågan om vår skolenhet med politikerna senare i höst, därefter får vi besked.  

·         Nu under våren kommer arbetet kring höstens klasser att fortsätta för fullt. Våra blivande elever i förskoleklass kommer på besök, våra blivande årskurs 1:or ska träffa sina blivande pedagoger och våra blivande 4:or och 7:or ska träffa sina nya lärare, klasskamrater osv. Det kommer också bli föräldramöte för blivande F-klass, åk 4:or och åk 7 under maj. Kallelse skickas ut till berörda.


Varmt välkommen att höra av dig om det skulle vara något!

Ewa når du på eva.lundhkojola@norrkoping.se, 011-155361
Lättast att nå Frida är via epost, frida.dahlstrom@norrkoping.se, eller sms 072-599 13 76 – och att Frida ringer upp dig om du önskar.


Vänliga hälsn. Frida Dahlström och Ewa Lundh/Kojola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar