Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 13 april 2018

Månadsbrev fritidshem åk 2


Åbymoskolan
  KUNSKAP ANSVAR GLÄDJE TRYGGHET

 

 
skolans namn
 
                               

Fritidshemmet Åbymo åk 2
April-Maj

Hej!
Nu har vi kommit igång med det vi kallar våra stationer. På tisdagar och onsdagar får eleverna välja vilken aktivitetsstation de ska vara på fram till mellanmålet. De kan välja mellan lek, skapande eller digitala verktyg. Syftet med att ha stationer två dagar i veckan är att låta eleverna välja och få fokusera på det de valt. Stationernas innehåll har en tydlig koppling till våra mål.
Showtime kommer vi att ha den 25 april. Den här gången är det för år f-3. Några av elevernas egna filmer kommer att visas och det kommer även vara ett cirkusnummer. Du som är ledig från frita får vara kvar till 14.30 denna dag
Under maj kommer vi att börja jobba inför vårt fritacafé som är den 23/5. Eleverna får  träna att ta ansvar för  vår miljö genom att tex städa sin låda, sortera leksaker, vässa pennor och får då stämplar som de sedan kan handla för på cafét. År 2 kommer baka inför caféet och även ”jobba” på caféet. Du som är ledig eller går hem tidigt denna dag får vara kvar till 15.30 om du vill.
Månadens mål
Prova på programmering, tillverkning och konstruktion och samspel/samarbete
Lovdagar
30/4 och 11/5  är det lov från skolan, fritidshemmet är öppet som vanligt.
 Den 16 maj är fritidshemmet helt stängt.

Med vänlig hälsning,
                                                Emelie, Emma. Lillemor, Malin, Yousef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar