Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 9 mars 2018

Vecka 10 för 5C

Hej!
Den här veckan har klassen skrivit mycket, både på engelska och svenska. Många har spontant sagt sig "kunna mer engelska än de visste om". Kul! Jättebra att se att det veckovisa arbetet leder till allt större kunskaper i ämnet.
Stormaktstiden intresserar verkligen eleverna så om ni får önskemål om att besöka Vasamuseet eller Livrustkammaren är det mitt fel... Vi har även arbetat med källkritik i grupper, då undersöktes med hjälp av internet om ett påstående var sant eller  ej. Ännu en bra vecka då klassen arbetat jättebra!
Trevlig helg! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar