Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 16 mars 2018

V.11 för 5C

Hej! Det har skrivits mycket denna vecka, och vi har fortsatt med tips om hur berättande texter kan förbättras. Vi har arbetat med kamratbedömning och alla är nu igång riktigt bra och verkar nöjda med sina inledningar. Fortsatt mycket fokus på Stormaktstiden, vi har diskuterat allt ifrån Sveriges gränser till häxor och Vasaskeppet. Kul att historia (mitt favoritämne) intresserar så många! Vi var på biblioteket i veckan och jag vill påminna om att eleverna vid behov kan låna om sina böcker hemifrån. Bra att de läser mycket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar