Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 26 januari 2018

Vecka 4 i 1C

Hej på er!

Denna vecka har vi jobbat med bokstaven Åå i svenskan. Vi har också tränat på ordbilderna hon och han genom en skrivövning till en bild. Eleverna har haft sin första diktamen och fått skriva ord på 3-4 bokstäver som vi hittills jobbat med samt en enkel mening.

I matten är vi nu nästan helt klara med den första matteboken. Vi har också fortsatt träna på 10-kamraterna genom olika övningar.

I No-temat har vi gått igenom vad vattnets kretslopp är och eleverna har själva fått rita hur vattnet ändrar form och cirkulerar. Vi har också sjungit sången Vattenmoln som handlar om hur vattnet går runt, runt.

Snart är det dags för utvecklingssamtal. Jag har idag skickat hem ett brev med er tid och information om samtalet samt de mål som vi arbetar mot i åk 1 under vårterminen. Idag fick eleverna välja ut ett arbete som de är nöjda med och motivera varför, som de ska få visa under samtalet.

OBS! From nu kommer elevernas läsläxa hem på tisdagar och lämnas in måndagen veckan därpå. Det är en riktig fröjd att lyssna på dem när de läser, vad de har utvecklats!

Trevlig helg!

/Johanna och Arthur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar