Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 5 februari 2016

För dig som förälder inför utvecklingssamtal åk 5

Att tänka på som vårdnadshavare under utvecklingssamtalet

Tänk på att
 Lyssna på vad ditt barn har att säga
 Vara positiv
 Ställa frågor, så att du bättre förstår vad ditt barn gör under arbetsdagen

Förslag på frågor På dagordningen kommer det att finnas en punkt där ni har möjlighet att ställa fördjupande frågor till ert barn angående hans/hennes skolsituation. Försök att ställa frågor som ert barn inte bara kan svara ja eller nej på.

 Vad arbetar du med just nu?
 Om du har problem med något ämne eller tycker något ämne är tråkigt, hur gör du då?
 Hur får du hjälp att lösa det du tycker är svårt?
 Finns det något som skulle behöva ändras för att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt, vad i så fall?
 Deltar du aktivt i arbetet, i så fall hur? Om inte, hur kan du förbättra det?
 Hur kan vi hjälpa dig i din utveckling?
 Hinner du med dina arbeten? Om inte, vad ska du tänka på för att det ska bli bättre?
 På vilka sätt bidrar du till en bra arbetsmiljö?
 Vilka är du med på rasterna och vad gör ni på rasterna?
 Om någon är dum mot dig eller en kompis, vad gör du då?
 Om du fick förändra en sak på skolan, vad skulle det vara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar