Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 400 elever från förskoleklass till år 6. Åbymoskolan består av två byggnader. I Lilla Åbymo går eleverna i F-1. Från årskurs 2-6 går eleverna i vår nybyggda skola. Till enheten hör även Sandtorpsskolan som är en F-3 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten.

fredag 5 februari 2016


Dags för simning för alla elever i år 5


Onsdagen den 10:e februari ska alla 5:or på Åbymoskolan åka till centralbadet för att simma 200 m varav 50 m ryggsim.
Samling sker ute på skolgården i vanlig tid och resan till centralbadet sker med buss.

V kommer att vara tillbaka i Åby i tid till lunch

Glöm inte badkläder och handduk! 
Du kan låsa in dina saker i värdeskåp men då måste du ha med dig ett hänglås.

I Lgr 11 står följande att läsa för betyget E i ämnet idrott och hälsa:

”Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge. Eleven kan även hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider”

Detta innebär att vi måste försäkra oss om att alla elever uppfyller detta kunskapskrav. Livräddningen kommer dock att ske i år 6 i Åbybadet.
De elever som inte deltar av olika anledningar kommer att erbjudas extra träning och fler tillfällen att uppfylla kunskapskravet. Detta sker då i Åbybadet.

Vid besöket i badanläggningar är det viktigt att följa de ordningsregler som gäller. Äventyrsbadet finns tillgängligt för oss kl 10.Vi hoppas på en trevlig förmiddag i bassängen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar